Rodzaje regeneracji

Podobnie jak wiele innych zjawisk biologicznych, także zjawiska regeneracji możemy rozpatrywać na różnych stopniach organizacji żywego ustroju. Regeneracja zachodzi więc na poziomie molekularnym, na poziomie komórkowym, tkankowym, może wreszcie występować na poziomie narządów czy też ich zespołów. Ponieważ metabolizm jest nieodłączny od procesów życiowych i stanowi ich istotną część, w każdej komórce zachodzą ustawicznie procesy rozpadu i syntezy, czyli niszczenie i zastępcza regeneracja ogółu cząsteczek chemicznych.

Przykładem regeneracji tkankowej może być odnowa zużytych elementów. Krwinki czerwone u człowieka, podobnie jak i u wszystkich ssaków, są komórkami pozbawionymi jądra i wskutek tego czas ich życia jest ograniczony. Elementy te ciągle więc giną, a ubytki są uzupełniane nowymi krwinkami czerwonymi wytwarzanymi w szpiku kostnym.

Podobnie ma się sprawa z komórkami nabłonkowymi naszej skóry. Wierzchnie warstwy komórek nabłonkowych skóry obumierają, ulegają zrogowaceniu, złuszcza- ją się, a ich miejsce zastępują nowe dzięki ciągłemu rozmnażaniu się komórek głębiej leżącej strefy twórczej nabłonka (stratum germinativum). Odrost włosów, paznokci, odtwarzanie się różnych rodzajów krwinek, nabłonków wielu narządów wewnętrznych są też przykładami zachodzącej stale regeneracji tkankowej, dzięki której nowymi komórkami zostają uzupełnione ubytki wynikłe ze stałego obumierania wielu różnych rodzajów komórek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>