Represja strukturalna

Represja strukturalna, podobnie jak i dynamiczna, wymaga jednak swoistości czynnika blokującego geny, natomiast różne rodzaje histonów nie są genowo swoiste. Bonner sądzi, że nowo wykryty, czwarty rodzaj RNA łącząc się z histonami (kompleks RNA-histon) nadaje im swoistość konieczną dla wiązania się z określonymi odcinkami DNA tworzącymi geny, które ulegają w ten sposób represji.

Trzeba pamiętać, że sugestie na temat udziału histonów jako strukturalnych re- presorów genów w różnicowaniu są na razie spekulacjami, które w pewnych przypadkach można traktować najwyżej jako hipotezy robocze.

Jedną z takich hipotez jest pogląd o stopniowym włączaniu się histonów do represji zachodzącej w czasie różnicowania. Cytodyferencjacja we wczesnej gastruli, a być może raczej okres ustalania się determinacji rozwojowej poprzedzający początek właściwego różnicowania, byłyby spowodowane swoistym blokowaniem genów za pomocą histonów. Blokowanie to stopniowo obejmuje coraz większe partie DNA, zawężając tym samym różnorodność kierunków dalszego różnicowania. Narastająca z biegiem rozwoju trwałość skutków różnicowania tłumaczyłaby się postępującym procesem wiązania przez DNA histonów (ściślej wiązania kompleksów RNA-histon). Jednocześnie okres cytodyferencjacji cechowałby się aktywacją innych genów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>