Regeneracja tkanki nerwowej

Na osobne omówienie zasługuje regeneracja w obrębie tak szczególnego narządu, jakim jest mózg lub rdzeń kręgowy ssaków. Zagadnienie to ma specjalne znaczenie, ponieważ ośrodkowy układ nerwowy człowieka wyróżnia się niemal zupełnym brakiem zdolności do anatomicznej regeneracji zarówno właściwych komórek nerwowych, jak i włókien przewodzących sygnały pomiędzy różnymi częściami pracującego mózgowia i rdzenia. Przecięcie tych połączeń prowadzi więc nieuchronnie do wyłączenia funkcji odpowiednich ośrodków.

W badaniach nad regeneracją w ośrodkowym układzie nerwowym ssaków bardzo wyraźnie zaznacza się współdziałanie wielu trudnych do uchwycenia czynników wpły-wających na przebieg procesów odtwórczych, a nawet określających ich wynik osta-teczny. Dlatego więc często te same zabiegi są uwieńczone pomyślnym rezultatem w pracowni jednego uczonego, a inny nie może ich powtórzyć. Główną rolę zdaje się odgrywać zręczność eksperymentatora, który w czasie zabiegu może na przykład pozostawić w ranie niewielkie skrzepy krwi, co spowoduje później rozwój tkanki łącznej i wytworzenie utkania blizny, hamującego regenerację właściwej tkanki nerwowej. Nawet jednak po wykonaniu wszystkich zabiegów przez jednego eksperymentatora występują bardzo duże rozbieżności co do stopnia regeneracji u różnych zwierząt. Widocznie więc nie znamy jeszcze wszystkich czynników decydujących o procesach odtwórczych w tkance nerwowej ośrodkowego układu nerwowego ssaków.

Regeneracja tkanki nerwowej w mózgu. U młodych kotów i szczurów zdolność do regeneracji tkanki nerwowej kresomózgowia jest jeszcze dość znaczna. Obserwowano nawet regenerację właściwej tkanki nerwowej na miejscu ubytku w obrębie potylicznej części kresomózgowia. Towarzyszył temu powrót zdolności widzenia. Takich wyników nie można uzyskać u zwierząt dojrzałych. U młodych szczurów i psów zregenerowana tkanka często jest oddzielona od reszty mózgu tkanką glejową. Wielu badaczy podkreśla ujemne znaczenie tej tkanki, która wytwarza barierę ha-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>