Regeneracja reparatywna u kręgowców

Przykładem regeneracji będzie odrastanie przedniej lub tylnej kończyny jakiegoś, płaza ogoniastego, np. traszki. Płazy ogoniaste są dobrymi regeneratorami w przeciwieństwie do płazów bezogonowych, które duże zdolności odtwórcze mają tylko w stanie larwalnym. U traszki w kilka godzin po amputacji nabłonek skóry w okolicy rany zaczyna się nasuwać i po 24 godz. rana jest nim całkowicie pokryta.

W pierwszych dniach po zabiegu w zranionych tkankach występuje stan zapalny i pojawiają się liczne fagocyty, czyli komórki żerne. W ciągu pierwszego i z po czątkiem drugiego tygodnia po amputacji następuje częściowe rozpuszczenie się, czyli histo- liza zarówno przeciętej kości, jak i innych tkanek (ryc. 250). Pod nabłonkie m pokrywającym ranę rozwija się tkanka przypominająca łączną, złożona z komór ek i włókien. Równocześnie nabłonek staje się coraz grubszy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>