Regeneracja narządowa

Dalszymi przykładami regeneracji tkankowej, następującej po urazach mechanicz-nych, może być zrastanie się złamanych kości lub regeneracja przeciętych nerwów.

Najbardziej jednak zadziwiające przykłady regeneracji odnoszą się do całkowitego odtworzenia zniszczonych lub odciętych części złożonych narządów, do których zaliczyć możemy regenerację amputowanego ogona lub kończyny u płazów ogonia-stych lub odtwarzanie się całkowitej struktury organizmu z małych cząstek jego tkanek, co widzimy np. u niektórych zwierząt bezkręgowych.

Regenerację narządową, czyli odtwarzanie się narządu po jego zniszczeniu lub wy-cięciu, należy uważać za proces rozwojowy wykazujący wiele cech wspólnych z pro-cesami rozwoju ontogenetycznego. Z tego powodu zarówno badania nad ontogenezą rzucają dużo światła na zjawiska regeneracji, jak i badanie procesów regeneracyjnych może przyczynić się do lepszego poznania czynników ontogenezy.

One comment to Regeneracja narządowa

  • baqu  says:

    Bardzo dobry wpis, malo jest informacji na ten temat w sieci.
    Pozdrawiam, baqu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>