Regeneracja narządów wewnętrznych

W przeciwieństwie do regeneracji narządów zewnętrznych, odtwarzaniu narządów wewnętrznych towarzyszy zazwyczaj bardzo szybki powrót ich głównych funkcji. Zjawisko to jest tu tylko częściowo związane z regeneracją anatomiczną. W pierwszym okresie po okaleczeniu wątroby nie może być mowy o tak szybkim odtwarzaniu miąższu, które mogłoby usprawiedliwić powrót głównych funkcji tego narządu do normy już po kilku dniach.

U ssaków oprócz miąższu wątrobowego i nerkowego duże zdolności regeneracyjne wykazują: jelito cienkie, śledziona, jajniki, płuca i gruczoły ślinowe. Dane te należy zresztą traktować jako tymczasowe, gdyż regeneracja wielu gruczołów i innych narządów nie jest jeszcze dostatecznie poznana. Wiadomo także, że dużymi zdol-nościami odtwórczymi odznaczają się różne mięśnie, ale ich regeneracja przejawia się wyraźnie tylko w takich warunkach, które uniemożliwiają przejęcie funkcji przez inny, nie amputowany mięsień i które jednocześnie zabezpieczają źródło komórek dla regeneracji oraz uniemożliwiają szybkie zabliźnienie okaleczonego kikuta mięśnia.

Pod względem zdolności regeneracyjnych wymienionych narządów wewnętrznych ssaki mogą nawet przewyższać niższe kręgowce, np. płazy. Wiadomo, że wątroba,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>