Regeneracja jako proces miejscowy

Dalsze ważne pytanie, które należy rozstrzygnąć, dotyczy charakteru regeneracji u kręgowców. Chodzi mianowicie o to, czy regeneracja jest zjawiskiem miejscowym, czy też ogólnym?

Zróbmy następujące doświadczenie. Naświetlmy wąski odcinek nóżki plaża ogoniastego, chroniąc resztę nogi blachą ołowianą przed działaniem promieni X. Schemat tego doświadczenia widzimy na ryc. 253. Okazało się, że gdy amputowano nogę w tym miejscu, w którym nie była ona osłonięta blachą, zwierzę nie regenerowało kończyny. Natomiast, jeżeli amputowano nogę powyżej lub poniżej miejsca naświetlonego, regeneracja przebiegała prawidłowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>