Realne perspektywy

Wśród często wymienianych pięknych i szczytnych celów biotechnologii jest również mowa o „wyżywieniu ludzkości”. Bez wątpienia jest to slogan, który jest nadużywany. Jednakże… takie możliwości nader realne rzeczywiście stwarza biotechnologia. Oczywiście, nie sposób argumentować, że jest to jedyna droga nie sposób nawet powiedzieć, że najlepsza. Natomiast z pewnością jest to jedno z najbardziej racjonalnych rozwiązań, którego w żadnym przypadku nie wolno zlekceważyć, ani nie można pominąć w rozważaniach. Byłoby kardynalnym błędem zaniechania, gdyby możni i władcy tego świata zignorowali szansę, jaką stwarza współczesnym inżynieria genetyczna. Jednocześnie nikt rozsądny nie może stawiać w tym samym zestawie pytań zagadnień z grupy społecznej i ekonomicznej. Tak nie należy, ale tak się dzieje. Dlatego konieczne jest proste stwierdzenie, że bogate koncerny, które dysponują tymi technologiami robią to (oczywiście!) w celach komercyjnych i z myślą o zysku. Właśnie te multinarodo- we korporacje pracujące „dla pieniędzy” są najbardziej zainteresowane poszerzaniem rynku zbytu, a przez to swoich dochodów. Faktem jest również, że bardzo wiele badań prowadzonych jest pod egidą organizacji międzynarodowych i za pieniądze społeczności międzynarodowej. Wyniki i rozwiązania techniczne pozyskane dzięki współpracy międzynarodowej są już znacznie łatwiej dostępne dla wszystkich.

Jako przykład możliwości „wyżywienia świata” za pomocą inżynierii gene-tycznej należy omówić bardziej szczegółowo – po pierwsze, ogromne osiągnięcie naukowców japońskich (uzupełnienie braku żelaza w diecie) i po drugie, międzynarodowego zespołu europejskiego w ramach programu naukowego finansowanego przez Unię Europejską pod nazwą Carotene plus (wzbogacenie diety w witaminę A).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>