Punktem wyjścia dla szczegółowych regulacji jest

Punktem wyjścia dla szczegółowych regulacji jest przeprowadzona na wstę-pie dyrektywy typologia mikroorganizmów (wcześniej już opisywana) z punktu widzenia ich patogenności: a) nie powodujące chorób, b) mogące wywoływać choroby u pracowników, niekiedy poważne, bez ryzyka rozprzestrzeniania się, c) powodujące poważne choroby, z ryzykiem rozprzestrzeniania się, d) powo-dujące bardzo poważne choroby, przy czym nieznane są profilaktyka i metody ich leczenia, o wysokim stopniu rozprzestrzeniania się. We wszystkich tych przypadkach pracodawca ma obowiązek precyzyjnego ustalenia czasu trwania kontaktu pracownika z poszczególnymi czynnikami i rodzaju zagrożeń.

Rekombinowane mikroorganizmy stosowane są przy produkcji dodatków do żywności (np. substancji zapachowych, zagęszczających). W przemyśle farmaceutycznym niektóre preparaty biologiczne (np. enzymy, aminokwasy) są produkowane niemal wyłącznie przy użyciu GMO. Ocenia się, że około 90% szczepów mikroorganizmów stosowanych w przemyśle farmaceutycznym należy do pierwszej grupy patogenności. Chyba największe ryzyko biologiczne związane ze stosowaniem GMO występuje w przetwórstwie surowców, w którym wykorzystane są substancje biologicznie czynne. Ponadto istnieje bezpośredni związek między liczebnością mikroorganizmów a zagrożeniem dla pracowników mających kontakt z dużą ilością biomasy komórkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>