Przy łączeniu komórek wieńca

Przy łączeniu komórek wieńca a., z mikromerami normalną larwę uzyskuje się już po dodaniu dwóch mikromerów. Wprowadzenie natomiast trzech lub czterech mikromerów powoduje redukcję pewnych struktur ektodermalnych, co świadczy

o nadmiarze wpływów wegetatywnych. Jak wiadomo z opisu doświadczeń nad potencjałem rozwojowym poszczególnych wieńców blastomerów, komórki wieńca w1 pozostawione same sobie, są zdolne poza pęcherzykiem ektodermalnym wytworzyć jedynie rudymenty jelita. Dodanie

do nich mikromerów wzmaga rozwój struktur entodermalnych, do powstania prawidłowej larwy jednak nie dochodzi. Niedorozwinięte są w tym przypadku elementy ektodermalne, przyczyny czego, zgodnie z założeniami Horstadiusa, szukać należy w zbyt słabo zaznaczonych już w komórkach w1 tendencjach animalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>