Przeszczepiony nabłonek

Bardzo interesujące są współzależności indukcyjne w czasie rozwoju kończyn. Zawiązki ich pojawiają się jako wypuklenia mezodermy bocznej. Wypuklenia te indukują w miejscu zetknięcia się ich z ektodermą zgrubienie nabłonka, który przybiera następnie postać czapeczki. Zgrubienie nabłonkowe powstaje pod wpływem mezodermy, zaś dalsze różnicowanie mezodermy w kości i mięśnie zależne jest z kolei od bodźców płynących z czapeczki ektodermalnej, która indukuje stopniowo coraz dalsze części dystalne kończyny. Usunięcie czapeczki w jakimś momencie rozwoju ogranicza rozwój wyłącznie do tych elementów, których różnicowanie zostało już zapoczątkowane. Jeśli natomiast obetnie się cały koniec dystalny zawiązka kończyny, a następnie zastąpi go nową czapeczką ektodermalną, wówczas ubytek

zostaje wyregulowany. Przeszczepiony nabłonek indukuje bowiem pozostałą mezo- dermę do wytworzenia brakujących struktur. Organizatory narządowe mają charakter daleko bardziej specyficzny aniżeli induktory dachu prajelita. Do tej pory jednak wiadomości dotyczące mechanizmu ich działania oraz natury chemicznej są bardzo skąpe i dlatego na bliższe wyjaśnienie tych procesów należy nadal czekać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>