Przemiany cechujące okres wzrostu

Przemiany cechujące okres wzrostu oocytu były dokładnie badane u bardzo wielu gatunków zwierząt i są także poznane u wielu ssaków i człowieka. Jednakże ssaki i człowiek są dla tego rodzaju badań obiektem niedogodnym, gdyż oocyty ich są małe, a chromosomy drobne, bez owych niezwykle interesujących zmian w budowie. Być może zresztą, że zmiany te występują, lecz ze względu na bardzo małe wymiary struktur nie są dostrzegalne w mikroskopie świetlnym. U płazów natomiast okres wzrostu oocytu jest długi i cechuje się doskonale widocznymi przekształceniami budowy chromosomów. Odpowiednio do rozmiarów jądra w tym okresie, chromosomy płazów dochodzą wówczas do długości przekraczającej 1 mm.

O nasileniu procesów syntezy w cytoplazmie świadczy fakt zwiększenia jej objętości u żab aż do kilkudziesięciu tysięcy razy. Procesy te nie przebiegają jednostajnie.

W gatunku żaby amerykańskiej Rana pipiens dojrzewanie oocytów trwa trzy lata, ale dopiero w ostatnim roku tego okresu następuje przyspieszenie syntezy substancji cytoplazmatycznych. Jak wykazały badania izotopowe, temu nasileniu syntez w cyto- plazmie towarzyszy zwiększenie biochemicznej aktywności jądra.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>