Produkcja hormonów płciowych

Produkcja hormonów płciowych zachodzi pod wpływem gonadotropin przysadki mózgowej. FSH stymuluje pęcherzyk Graafa do wzrostu i wydzielania estrogenów, a LH wywołuje owulację, wytwarzanie się ciałka żółtego i produkcję w nim progesteronu. U osobników męskich androgeny jądra wytwarzane są pod wpływem LH hormon ten działa więc tutaj na komórki śródmiąższowe. Kastracja, tj. usunięcie gruczołów płciowych powoduje zanik drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych. Zarówno estrogeny, androgeny, jak i progesteron należą do hormonów sterydowych.

Trzustka. Wśród gruczołów o wewnętrznym wydzielaniu ważne miejsce zajmuje układ hormonalny układ nerwowy podstawowe procesy fizjologiczne

nalnie organizmu. Podczas gdy w indukcji embrionalnej biorą udział głównie czynniki tkankowe omówione szerzej w innym rozdziale (str. 400, 415), a wśród których znajdują się także specyficzne stymulatory i inhibitory, to w czasie regeneracji bierze ważny udział oprócz tych ostatnich również układ nerwowy i układ hormonalny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>