Procedura

Procedura taka jest wyrazem przyjęcia koncepcji „krok po kroku” (step by step), której ideą przewodnią jest udzielanie kolejnych zezwoleń na tego samego typu operacje jedynie, wówczas gdy poprzednie były bezpieczne. Aby biurokratyczne procedury nie hamowały w nieuzasadnionych przypadkach rozwoju badań, przewiduje się, dla podmiotów z dużym doświadczeniem, postępowanie uproszczone wydawania zezwoleń.

W przypadku gdy po uzyskaniu zezwolenia nastąpi jakakolwiek zmiana w procesie wprowadzania do środowiska GMO, mogąca spowodować zagrożenie, lub gdy podmiot odpowiedzialny uzyska informacje o takich zagrożeniach, ma obowiązek niezwłocznie zastosować środki zabezpieczające i ochronne oraz poinformować o sytuacji właściwy organ państwa. W konsekwencji, organ może domagać się modyfikacji warunków, zawieszenia lub zaprzestania wprowadzania GMO do środowiska.

Treść omawianych regulacji prawnych jest wypadkową pomiędzy postulatami liberalizacji i zwiększania zakresu swobody dla biotechnologów stosujących techniki inżynierii genetycznej a żądaniami wprowadzenia ograniczeń i bardziej rygorystycznych systemów kontroli. Każda z tych grup ma swoje racje i silne argumenty. Należy mieć nadzieję, że zwycięży rozsądek, odwołujący się do nieustannie rozwijającej się wiedzy naukowej i technicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>