Priony, choroba wściekłych krów i transgeniczna soja

W latach 1998-2001 coraz głośniejsza i wywołująca bardzo wiele strachu jest sprawa BSE, tj. choroby wściekłych krów, wywoływanej zgodnie z ogólną opinią przez priony stanowiąc zagrożenie dla ludzi. Ewidentnie w konsekwencji obaw społecznych od 1 lutego 2001 r. obowiązywał w krajach Unii Europejskiej (wstępnie na okres 6 miesięcy) zakaz stosowania mączki mięsno-kostnej (zwierzęcej) jako dodatku do pasz dla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Mączka zwierzęca otrzymywana jest poprzez przerób odpadów mięsnych i kostnych zwierząt rzeźnych. W opinii specjalistów to właśnie ona jest głównym źródłem przenoszenia choroby wściekłych krów. Jednocześnie jest to pasza o wysokiej wartości odżywczej i bardzo korzystnym składzie (pod względem energetycznym, składu amino- kwasowego i mikroelementów). W skali Unii Europejskiej oznacza to konieczność „znalezienia” minimum 2,5 min ton rocznie wartościowej paszy (według niektórych źródeł jest to od 5 do 10 min ton rocznie). Polska importuje rocznie ok. 250 000 ton mączki (natomiast nie jest znana produkcja krajowa, która jest „bezpieczna”, bowiem w Polsce nie występuje BSE, przynajmniej do 20.04.2001 r.).

Pasza treściwa dla zwierząt jest skomplikowaną mieszanką różnych skład-ników o bardzo starannie ustalonym stosunku komponentów. Podstawowe składniki to pszenica, jęczmień i/lub kukurydza jako źródło węglowodanów oraz śruta sojowa i/lub rzepakowa dostarczająca białek. Dodatkiem w ilości (zaledwie) 3% jest mączka zwierzęca, ale jest to niezbędne uzupełnienie. Źródłem tego dodatku paszowego mogą być:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>