Poznany mechanizm podziałów mitotycznych

cytolog dostarcza wielu informacji o różnicowaniu się samego jądra komórki. Wyłania się tu zagadnienie trwałości i odwracalności zmian. Chodzi jednak nie tylko

o trwałość zmian morfologicznych, czy też zmian składu chemicznego jądra, ale również o trwałość jego zmienionych właściwości genetycznych, o możliwość ich nie zmienionego przekazywania drogą podziałów mitotycznych na dowolnie długi ciąg generacji komórek.

Poznany mechanizm podziałów mitotycznych, za pomocą których rozmnażają się komórki zarodka, i precyzja replikacji jądrowego DNA zdają się nieodparcie dowodzić jednakowego wyposażenia genetycznego wszystkich komórek somatycznych. Jednak duża trwałość skutków różnicowania sugeruje możliwość zmian genowych, które, jak wiadomo, odznaczają się właśnie taką trwałością. Różnice pojawiające się w rozwoju zarodka pomiędzy jego komórkami mogą bowiem polegać m.in. na całkowitej eliminacji pewnych genów. Ubytek ten niekoniecznie musi pociągać za sobą dające się dostrzec zmiany w budowie chromosomów. Pośrednio udało się ustalić, że nawet przy utracie 5-10% genów mogą nie zaznaczyć się różnice w widocznej pod mikroskopem strukturze chromosomów. Przystępując więc do rozważania roli jądra komórkowego i genów jądrowych w różnicowaniu należałoby przede wszystkim udowodnić, że istotnie wszystkie komórki zróżnicowanych części organizmu mają identyczne zestawy genów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>