Powszechnie stosowany zarzut

Powszechnie stosowany zarzut, że nowoczesna biotechnologia zmienia świat „naturalny” na „nienaturalny” jest wysoce nieprawdziwy. Tezę tę najlepiej moż-na zilustrować dobrze udokumentowanymi danymi dotyczącymi… właśnie pos-tępu w rolnictwie w ostatnich 100 latach (por. rozdz. 4). Naturalna, dziko ros-nąca kukurydza ma kaczany wielkości… kciuka, natomiast największe pokazowe kaczany współczesne ważą ponad 500 gramów. Plony pszenicy z hektara wzrosły ponad sześciokrotnie, a zawartość sacharozy w burakach cukrowych wzrosła z kilku (ok. 5) do prawie 20% zawartość oleju w nasionach słonecznika została podwyższona z 20-25 do przeszło 50%. Z pewnością jest to zasadnicza interwencja człowieka „w przyrodę”. Wszyscy znamy te osiągnięcia hodowców (aczkolwiek na co dzień ich nie doceniamy) i każdy z nas korzysta z tych wspaniałych sukcesów nowoczesnego rolnictwa.

W tym kontekście nie zaskakuje szacunkowy rozmiar finansowy biotechnolo-gii („Naturę Biotechnology” 15, 695, 1997), wyceniamy na ok. 250 mld euro, z czego aż 70% stanowi szeroko pojęte rolnictwo. Zakres zadań stawianych przed innowacyjnymi technologiami może ilustrować (wśród wielu innych przykładów) zagadnienie chorób bydła i trzody chlewnej. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych z powodu pomoru świń wybito i spalono w państwach Beneluksu ok. 15 min sztuk trzody. Straty poniesione z tego tytułu były ogromne. Niestety, likwidacji uległy nie tylko chore, ale i zdrowe zwierzęta. Przyczyną eliminacji zwierząt był brak prostego i taniego testu umożliwiającego odróżnienie zwierzęcia chorego od zdrowego, które było szczepione przeciwko pomorowi. Niemożność odróżnienia i bardzo wysoka infekcyjność tej choroby zmusiły władze sanitarne krajów UE do przyjęcia tak bardzo drastycznego rozwiązania: wybicie chorych zwierząt. Podobna sytuacja dotyczy BSE, czyli „choroby wściekłych krów” i zagrożenia ludzi chorobą Creuzfelda-Jakoba. Dostępne testy są kosztowne i w praktyce możliwe są do wykonania tylko u zabitych zwierząt. Biorąc pod uwagę liczebność bydła w Unii Europejskiej (tylko w Niemczech jest ok. 15 000 000 sztuk) problem już tylko z racji liczebności staje się bardzo poważny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>