Porównując wyniki sondażu

Porównując wyniki sondażu przeprowadzonego w czerwcu 1998 r. oraz w lip- cu 2000 r. należy zauważyć, że stosunek Polaków do biotechnologii i inżynierii genetycznej stał się relatywnie mniej przyjazny. Ogólne wnioski są następujące:

– 1. Co siódmy Polak deklaruje, że interesuje się tą problematyką.

– 2. Chociaż w dalszym ciągu aprobata dla wykorzystywania biotechnologii w produkcji żywności jest większa niż dezaprobata, to zmniejszył się odsetek osób pozytywnie nastawionych do tych metod.

– 3. Zmienił się zasadniczo stopień społecznego przyzwolenia na produkcję i sprzedaż żywności transgenicznej. Podczas gdy w 1998 r. przeważał odsetek Polaków zgadzających się na produkowanie i sprzedaż tego typu żywności, to obecnie więcej osób wypowiada się na ten temat negatywnie.

– 4. W świadomości Polaków obniżyły się walory żywności transgenicznej. Zmniejszyła się liczba osób, którą poszczególne cechy tych produktów skłoniłyby do jej zakupu.

– 5. Wzrósł odsetek badanych preferujących tradycyjne metody produkcji żyw-ności w stosunku do metod inżynierii genetycznej.

– 6. Obecnie Polacy nieco mniej optymistycznie niż przed dwoma laty postrzegają potencjalne korzyści płynące ze stosowania metod inżynierii genetycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>