Porównanie opinii społecznej

Porównanie opinii społecznej o biotechnologii w Polsce. Wyniki badań przeprowadzonych w latach 1998, 1999, 2000 – omówienie. Zasadnicze wyniki analizy odbioru społecznego podzieliliśmy na trzy umowne grupy dotyczące różnych aspektów:

– 1) stosunku społeczeństwa do biotechnologii i legislacji oraz roli państwa (rys. 1-5)

– 2) oczekiwań społecznych w stosunku do biotechnologii (rys. 6-9) oraz

– 3) stosunku do żywności transgenicznej (rys. 10-15).

Należy na wstępie zwrócić uwagę na

Zrozumiale, że otrzymane przez nas wyniki należy rozpatrywać łącznie, a nie tylko we wskazanym obszarze tematycznym, przykładowo rysunki 5-8 stanowią pewien wspólny blok. Jednocześnie (dla większej przejrzystości, aby nie zniekształcić obrazu) nie w każdym przypadku podawaliśmy wyniki dla wszystkich lat – wskazaliśmy jedynie najbardziej istotne tendencje.

Należy na wstępie zwrócić uwagę na daleko posunięty sceptycyzm polskiego społeczeństwa w ocenie zasadności i celowości dyskusji (rys. 1). Aż jedna trzecia społeczeństwa uważa dyskusje za stratę czasu, a jedynie połowa uważa je za celowe. Podobna procentowo grupa osób zmieniła poglądy w tej sprawie w ostatnim roku. Natomiast 9/10 społeczeństwa uważa za konieczny nadzór administracji państwowej i regulacje prawne w odniesieniu do biotechnologii, niezależnie od typu prac (na rys. 2 zilustrowano stanowisko opinii w odniesieniu do bardzo pozytywnie przyjmowanej ochrony środowiska). Wartość 90% społeczeństwa uznających niezbędność regulacji prawnych nie uległa zmianie w ostatnich trzech latach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>