Podsumowanie pytań

Poruszane w tym rozdziale zagadnienia najlepiej ilustrują niezwykłe możli-wości i perspektywy oraz wątpliwości jakie stwarza nowoczesna biotechnologia. Przecież kwestie patentowania sekwencji ludzkiego genomu i genetycznie „inży- nierowanych” roślin już kilkakrotnie były przedmiotem światowych kontrowersji. Krytyczny i podejrzliwy stosunek społeczeństwa do innowacyjnych technologii odgrywa z pewnością pozytywną rolę: zmusza do zachowania bardzo dużej samodyscypliny wśród uczonych.

Z pewnością różne dziedziny nowoczesnej biotechnologii, a w szczególności inżynieria genetyczna i genomika, które tak bardzo dotyczą naszego codziennego życia, praktycznie nie są nikomu obojętne. Przecież dotyczą one medycyny, diagnostyki, farmacji, środowiska, żywności, a zatem praktycznie wszystkiego, co związane jest z naszym codziennym życiem. To uzasadnia emocje i wątpliwości związane z powszechną dyskusją wokół biotechnologii. Należy tylko sobie życzyć, aby ta dyskusja była jak najbardziej konstruktywna merytorycznie i oparta na faktach, a nie na potocznych opiniach i dogmatach. Biotechnologia a jakość naszego życia, czyli w jaki sposób kodowana jest współczesna biotechnologia?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>