Podobne wyniki

Sytuacja powyższa zmienia się radykalnie w chwili zakończenia gastrulacji, kiedy – w wyniku ruchów morfogenetycznych — komó -ki strefy marginalnej i pola wegetatywnego znalazły się we wnętrzu zarodka. Jeżeh obecnie z dojrzałej gastruli wytniemy część płytki nerwowej i wymienimy ją z odpowiednim fragmentem ektodermy pochodzącej z boku ciała to, pomimo że transplantaty znalazły się w obcym dla nich otoczeniu, nie ulegają one już jego działaniu. Z części płytki nerwowej powstają w dalszym ciągu rozwoju tylko komórki nerwowe, a z komórek ektodermy bocznej – tylko elementy epidermalne.

Podobne wyniki dały doświadczenia, w których eksplantowano po zakończeniu gastrulacji części prospektywnego nabłonka i części płytki nerwowej. Podczas kiedy z pierwszych powstawał zawsze tylko nabłonek, z drugich wytwarzały się wyłącznie komórki nerwowe. Tendencje rozwojowe obydwu sąsiadujących ze sobą rejonów pola animalnego ulegają zatem w okresie gastrulacji wyraźnemu rozszczepieniu i zostają zdeterminowane w odmiennych kierunkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>