Pochodzenie komórek blastemy

W budowie tworzącego się regeneratu oprócz komórek błastematycznych biorą udział pewne tkanki pochodzące bezpośrednio z reszty narządu. Należą do nich przede wszystkim nabłonek i wrastające z powierzchni rany włókna nerwowe. Komórki blastematyczne też oczywiście pochodzą z tkanek reszty narządu, lecz ulegają one daleko idącym przemianom, które ogólnie określamy mianem odróżni- cowania.

Ważne jest pytanie, z jakich tkanek reszty narządu powstają komórki blastema-tyczne? U wielu bezkręgowców sprawa jest prosta. W organizmie wirka występują liczne, niejako zapasowe komórki regeneracyjne, zwane neoblastami. U płazów jednak nie można dostrzec wśród tkanek kończyny czy ogona komórek niezróżnico- wanych, które mogłyby odpowiadać neoblastom. Dokładne badania histologiczne nad regeneracją kończyn i ogona płazów wykazały, że procesy histolizy, toczące się na powierzchni rany pod pokrywającym ją nabłonkiem, w krótkim czasie po amputacji powodują nie tylko rozpuszczenie uszkodzonych komórek i zniszczenie substancji międzykomórkowej, ale przede wszystkim uwalnianie się z różnych rodzajów tkanki łącznej i mięśni elementów komórkowych, które dają początek komórkom blastemy.

Komórki blastemy powstają z różnych tkanek znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie. Według bardzo dokładnych badań Chalkleya tworzą się one z komórek luźnej tkanki łącznej, tkanki podskórnej, tkanki łącznej znajdującej się w mięśniach, nerwach i naczyniach krwionośnych, z komórek chrząstki i kości i wreszcie z tkanki mięśniowej. Najważniejszą jednak rolę w dostarczeniu komórek błastematycznych odgrywają tkanka mięśniowa, tkanka łączna i komórki Schwanna, osłaniające włókna nerwowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>