Pobudzenie regeneracji tkanki nerwowej

mującą procesy odtwórcze. Bliznowate utkanie, rozwijające się w miejscu przecięcia rdzenia kręgowego, niweczy wynik regeneracji w tych nielicznych przypadkach, w których proces ten doprowadza do połączenia włókien nerwowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego to po ustąpieniu objawów porażenia funkcji może nastąpić ponowne pogorszenie, spowodowane rozerwaniem zregenerowanych włókien nerwowych przez rozwijającą się tkankę bliznowatą.

Pobudzenie regeneracji tkanki nerwowej. Działanie pewnych substancji stosowanych w celu pobudzenia regeneracji włókien nerwowych w rdzeniu polega prawdopodobnie właśnie na zahamowaniu rozrostu owej tkanki bliznowatej. Wielocukier bakteryjny, znany pod nazwą piromenu, znacznie wzmaga regenerację włókien nerwowych wewnątrz rdzenia a jednocześnie upośledza tworzenie się blizny pomiędzy końcami przeciętego rdzenia.

Możliwe jest jednak także i inne tłumaczenie działania piromenu. Według Hessa związek ten ma pobudzać proliferację pewnych komórek, które następnie miałyby wyznaczać szlaki wzrostowe dla regenerujących włókien nerwowych. Udało się także uzyskać regenerację przeciętych włókien rdzeniowych zespalając przecięte końce tego narządu za pomocą specjalnej cewki nylonowej o drobnych porach, średnicy 0,45 !J., wysyconej octanem celulozy. W tych warunkach przedostawanie się elementów mezenchymatycznych od strony opon było uniemożliwione, a po 30 dniach stwierdzono dobre połączenie obu części rdzenia za pośrednictwem przerastających włókien nerwowych. Jakkolwiek więc zdolności odtwórcze w obrębie ośrodkowego układu nerwowego ssaków są nader ograniczone, być może, uda się w przyszłości lepiej poznać i usunąć działanie czynników hamujących regenerację.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>