Pierwotne zróżnicowanie cytoplazmy jaja

Na rolę pierwotnego zróżnicowania cytoplazmy zapłodnionego jaja w rozwoju zarodka zwróci! uwagę jako jeden z pierwszych Tomasz Hunt Morgan. Według tego wielkiego genetyka działanie genów zawartych w równowartościowych zestawach chromosomowych komórek zarodka może być modyfikowane przez ich zróżnicowane środowisko cytoplazmatyczne.

Wiemy, że mechanizm podziałów mitotycznych zapewnia przekazanie jednakowych kompletów genów do wszystkich powstających komórek zarodka. Proces bruzdkowania natomiast prowadzi do rozdziału pomiędzy blastomery różnych rodzajów cytoplazmy jajowej. Poszczególne linie komórek zarodkowych wywodzące się z tych blastomerów będą więc wyposażone w cytoplazmę o różnych właściwościach rozwojowych.

Mechanika rozwoju dostarcza bardzo wielu danych świadczących o ogromnym znaczeniu pierwotnego zróżnicowania ooplazmy dla procesu różnicowania się komórek zarodka. Pominiemy na razie chemiczny skład różnych substancji cytoplazma- tycznych, których określone rozmieszczenie w jaju stanowi ważny czynnik pierwotnego jego zróżnicowania. Oprócz występowania tych substancji są jeszcze inne przyczyny owego zróżnicowania cytoplazmy jajowej. Uogólniając możemy wyróżnić tu dwie grupy czynników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>