Patenty w biotechnologii

Ochrona praw własności intelektualnej jest szczególnie istotna w odniesieniu do wszystkich dziedzin innowacyjnych, a do takich należy biotechnologia. Zabezpieczenie praw własności intelektualnej determinuje rozwój handlu produktami i technologiami, jak również transfer materiału biologicznego. Podstawową trudność stanowi określenie zdolności patentowania żywych organizmów i procesów biotechnologicznych. Niektóre muszą być wyłączone z ochrony patentowej ze względów etycznych lub z uwagi na interes publiczny. Natomiast brak w tej kwestii jedności poglądów głównie ze względu na uwarunkowania kulturowe, czy też światopoglądowe, jak i ekonomiczne. Ochrona własnego interesu, zarówno ze strony wynalazcy, jak i krajowego rynku jest jednym z zadań systemu ochrony własności intelektualnej. W przypadku innowacyjnej i trudnej dziedziny jaką jest biotechnologia, konieczna jest ścisła współpraca naukowców (a zatem wynalazców) z rzecznikami patentowymi (czyli potencjalnymi obrońcami praw własności intelektualnej). W Polsce jesteśmy w bardzo szczególnym okresie: zmieniamy wiele aktów prawnych dostosowując nasz system do norm obowiązujących w Unii Europejskiej zmiany mają miejsce również w zakresie ochrony praw własności intelektualnej.

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii jest sprawa patentowania ży-wych organizmów. Na przykład Louis Pasteur już w 1873 r. wnioskował w USA

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>