Ów czwarty pierścień

larw Chironomus tentans. Komórki te są przejrzyste, gdy u larw Chironomus pallidwittatus sa one ziarniste. Pozostałe komórki ślinianki u obu gatunków Chironomus są przejrzyste. Odpowiednio do tej różnicy w budowie komórek gruczołowych znajdujemy u obu gatunków także różną strukturę w pewnym odcinku IV pary politenicznych chromosomów z komórek ślinianki. W odcinku tym trzy bufy są homologiczne u larw obu gatunków (ryc. 209). U larw C/z. pallidwittatus występuje tam jeszcze jeden, a więc czwarty pierścień Balbianiego, znajdujący się w pobliżu centro- meru tych ohromosomów.

Ów czwarty pierścień jest prawdopodobnie związany z akcją genu warunkującego produkcję ziarnistej wydzieliny. Przypuszczenie to znalazło pełne potwierdzenie w badaniach cytogenetycznych. Oba gatunki Chironomus krzyżują się ze sobą i dają płodne potomstwo. Analiza tych krzyżówek wykazała, że niezdolność do produkcji ziarnistej wydzieliny jest uwarunkowana recesywną mutacją genu. Gen ten mieści się w miejscu, w którym u larw C/z. pallidwittatus występuje .ów czwarty pierścień Balbianiego. U hete- rozygotycznych mieszańców międzygatunkowych tylko jeden z dwóch homologicznych chromosomów IV pary, czyli ten, który pochodzi od rodzica z gatunku C/z. pallidwittatus, tworzy czwarty pierścień Balbianiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>