Organizacja ooplazmy

Poza znaną nam biegunowością, jaja płazów charakteryzują się zróżnicowaniem warstwy korowej, tworzącej rejon szarego półksiężyca. Organizacja tego obszaru

o wielkim znaczeniu niorfogenetycznym dla dalszego rozwoju zygoty rozpoczyna się od gromadzenia w tej okolicy soku jądrowego, który wydostaje się po pęknięciu jądra oocytu. Także u ssaków ta część jaja, która zawiera więcej RNA, wykształci później grzbietową okolicę zarodka, część natomiast zawiej-ąjąca liczne wodniczki w cyto- plazmie – to przyszła okolica brzuszna. Zasadnicze rysy symetrii zarodka są więc u ssaków, podobnie jak i u płazów, określone już pod koniec okresu wzrostu oocytu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>