Organ państwa

Organ państwa może zażądać przedłożenia dodatkowych informacji, istot-nych dla oceny stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska. Może też, przed udzieleniem zezwolenia przeprowadzić inspekcję w miejscu zamierzonego uwolnienia, a także zlecić dokonanie testów lub przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi środowiskami.

Organ państwa może jednorazowo udzielić zezwolenia na wprowadzenie do środowiska tego samego GMO w różnych miejscach, lub różnych kombinacji GMO w tym samym miejscu, jeśli wprowadzenia te mają ten sam cel i następują w określonym z góry przedziale czasowym. Każde ponowne wprowadzenie do środowiska GMO lub kombinacji GMO wymaga nowego zezwolenia, przy czym jest ono udzielane jedynie, wówczas gdy poprzednia, analogiczna operacja nie zagrażała ani środowisku, ani zdrowiu ludzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>