Odróżnicowanie

W krótkim czasie po amputacji ulegają rozpuszczeniu substancje międzykomórkowe zarówno upostaciowane, jak i bezpostaciowe, a same komórki uwalniają się z więzów tkankowych, przy czym budowa ich ulega uproszczeniu, tak że w końcu odpowiadają one swym wyglądem całkowicie komórkom mezenchymy. Tak np. włókna mięśni prążkowanych ulegają fragmentacji, odcinki bezjądrowe giną, podczas gdy fragmenty jednojądrowe przekształcają się w komórki odpowiadające komórkom mezenchymalnym, które dają początek komórkom blastematycznym. Proces ten jest procesem odróżnicowania i zachodzi on, jak wspomniałem, zarówno w komórkach mięśniowych, jak i w komórkach różnych rodzajów tkanki łącznej.

Nasuwa się następne bardzo ważne pytanie, czy z odróżnicowanej komórki chrząstki może wytworzyć się w dalszym etapie regeneracji, obejmującym różnicowanie, tylko komórka chrząstki, czy też mogą z niej powstawać inne rodzaje komórek ? Obecnie wszyscy badacze są zdania, że w obrębie różnych rodzajów tkanki łącznej może występować metaplazja. Jeżeli np. z nogi traszki usunięto kość ramieniową wraz z jej okostną, a następnie amputowano odnóże w połowie ramienia, to stwierdzono, że régénérât miał prawidłowe części szkieletowe. Części te musiały się odtworzyć z odróżnicowanych komórek innych rodzajów tkanki łącznej.

Odróżnicowanie może być uważane za rodzaj odmłodzenia tkanki, uzyskującej w ten sposób większość cech zarodkowych. Ponieważ komórki w czasie różnicowania nie tracą nic z pełnego zespołu swych genetycznych wyznaczników, nie może być mowy o jakichś nieodwracalnych zmianach, lecz raczej o „zablokowaniu” innych dróg różnicowania. Zadanie rany i warunki tym spowodowane prowadzą do odblokowania, a wówczas różnicowanie może biec w innym kierunku niż poprzednio.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>