Odbiór społeczny

Natomiast zupełnie brakuje charakterystyki dla grupy nie mającej zdefiniowanego stosunku do biotechnologii aczkolwiek istnieje duże prawdopodobieństwo, że sformułowanie „nie mam zdania” jest synonimem „nie wiem” (ale wolę się do tego nie przyznawać).

Odbiór społeczny dotyczący ryzyka i zagrożenia jest odmienny w poszczególnych krajach europejskich. Trzeba zwrócić uwagę, jak już wspomnieliśmy, że w zasadniczym stopniu obiekcje i „strach” mają swe odbicie w przestankach moralnych, a nie w uzasadnieniu naukowym, opartym na faktach, a w szczególności na repro- duktywnych danych eksperymentalnych. Badania opinii publicznej polegają najczęściej na pewnym uproszczeniu poglądów, a także na reprezentatywności próby społeczeństwa testowanego w ramach analizy opinii. Najczęściej dyskutowane są:

– ryzyko, zagrożenie, opóźnione efekty (np. dopiero w kolejnych genera-cjach),

– godność człowieka i przyrody,

– postęp w naukach medycznych,

– żywność jako wartość wspólna dla wszystkich (bez różnicowania na ludzi biednych i bogatych),

– brak adekwatnej informacji i opóźnienie regulacji prawnych w stosunku do postępu nauk przyrodniczych,

– hermetyczność wiedzy technicznej (brak rozumienia języka nauki i techniki przez szerokie kręgi społeczne).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>