Od następnego stadium począwszy

W związku z powyższymi spostrzeżeniami Driesch wprowadził do mechaniki rozwoju dwa nowe pojęcia: to, co powstaje z danej części zarodka w trakcie jego normalnego, nie zaburzonego rozwoju, nazwał Driesch prospektywnym znaczeniem, natomiast to, co dana część jest w stanie wytworzyć po odizolowaniu, określił jako jej prospektywną moc. W przytoczonym doświadczeniu prospek-

tywnym znaczeniem jednego blastomeru zarodka jeżowców znajdującego się w stadium 2-komórkowym jest wytworzenie połowy larwy prospektywną mocą tego blastomeru jest natomiast wytworzenie całej larwy. Podobnie w stadium 4-komór- kowym prospektywnym znaczeniem każdego blastomeru jest zbudowanie czwartej części larwy, podczas gdy prospektywną mocą tych blastomerów jest danie początku całej larwie. Prospektywna moc jest więc tutaj o wiele większa od prospektywnego znaczenia.

Od następnego stadium począwszy, a więc od chwili, kiedy trzeci system bruzd rozdziela zarodek na osiem komórek, prospektywna moc ulega bardzo znacznemu ograniczeniu. Jeżeli blastomery rozdzielone zostają w tym stadium, wówczas rozwój blastomerów animalnych ustaje dość szybko. Rozwój blastomerów wegetatywnych postępuje wprawdzie dalej, ale .nie doprowadza już do utworzenia prawidłowej larwy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>