Obserwacje

Pomimo że geneza gradientów nie została do tej pory ostatecznie wyjaśniona, pewne światło na omawiane sprawy rzuciło wykrycie związków chemicznych, które mają wpływ na omawiane gradienty (np. gradient wegetatywny zostaje znacznie wzmożony pod wpływem soli litu, dwunitrofenolu i innych substancji). Poddanie jaja działaniu np. chlorku litu pociąga za sobą osłabienie gradientu animalnego i bardzo znaczny wzrost tendencji wegetatywnych, wyrażający się nadmiernym rozwojem jelita i egzogastrulacją. Podobnie odizolowane części animalne zarodków, które normalnie nie są zdolne do gastrulacji i wytworzenia struktur entodermalnych, w obecności jonów litu przekształcają się w prawidłowe larwy.

Przeciwny efekt, tzn. wzmożenie działania animalizującego i zahamowanie wpływów wegetatywnych, wywierają jony rodankowe, trypsyna, niektóre metale (np. cynk) i inne związki.

Obserwacje te sugerują, że gradient animalny, podobnie jak gradient wegetatywny, są odzwierciedleniem nierównomiernego przebiegu pewnych reakcji chemicznych w korze jaja. Związki, które hamują działanie gradientu animalnego i wzmagają tendencje wegetatywne, znane są jednocześnie jako czynniki hamujące procesy oksydacyjne komórek. Można więc na tej podstawie sądzić, że gradient animalny związany jest z intensywnością przebiegu tych właśnie procesów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>