Niektóre zastosowania biotechnologii

Niektóre zastosowania biotechnologii nie mają znaczącego efektu komercyjnego, ale mają wartość i poparcie społeczne (np. zmniejszenie liczby doświadczeń wykonywanych na zwierzętach, ochrona środowiska, czy obniżenia zanieczyszczenia środowiska). Takie prace i efekty winno promować państwo.

Ze względu na swą specyfikę produkcja leków nie powoduje obaw i protes-tów społecznych, jak już pisaliśmy, a jednocześnie jest polem, na którym patentowanie jest bardzo aktywnie wykorzystywane. Należy podkreślić, że produkcje leków hormonalnych (np. insulina, hormon wzrostu, interleukina, interferony a, P i y) są realizowane w większości z zastosowaniem technik inżynierii genetycznej. Nowoczesne metody diagnostyki molekularnej (m.in. diagnostyka prenatalna i chorób uwarunkowanych genetycznie) oparte są na sukcesach biologii molekularnej. Otrzymywanie szeregu bardzo cennych preparatów biomedycznych (np. zastępczej krwi, tkanek kostnych i skórnych) wymaga stosowania bioreaktorów w metodach leczenia chorób nowotworowych (np. czerniaka) stosuje się techniki inżynierii genetycznej (np. oligonukleotydy antysensowe). Procesy, jak również wiele preparatów leczniczych, mają zdolność patentową. Sposób postępowania

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>