Nieco zmalał odsetek osób

Podobnie, jak w minionych latach, prawie 80% społeczeństwa uważa, że normy prawne winny być wzorowane na legislacji Unii Europejskiej (dane nie przedstawiane). Natomiast wyraźnie wzrosła liczba osób (z 50 do 58%) nie uważających za zasadne uwzględnianie opinii organizacji religijnych (rys. 3). Jednocześnie bez zmian pozostaje odsetek (45%) uważających obecne uregulowanie za niewystarczające, natomiast obserwujemy tendencję do zmniejszania się procentu osób usatysfakcjonowanych obecnymi przepisami prawnymi (rys. 4). Wysokie i także niezmienne (prawie 90%) jest poparcie dla prac nad nowymi lekami i szczepionkami (rys. 5). Społeczeństwo nie ma jednoznacznej opinii na temat efektywności wprowadzenia metod inżynierii genetycznej w lecznictwie. Bez zmian w stosunku do lat minionych ok. 45% Polaków wierzy w pozytywny efekt nowych metod, olc. 40% nie ma zdania, natomiast jedna piąta uważa, że inżynieria genetyczna nie umożliwi wprowadzenia nowych metod leczniczych (rys. 6).

Nieco zmalał odsetek osób obawiających się zagrożenia człowieka lub środowiska (z 55 do 51%), a lekką tendencję wzrostową obserwujemy wśród optymistów, to jest osób nie obawiających się efektów współczesnej biotechnologii w produkcji żywności (wzrost z 31 do 33% – rys. 7). Aż o 10% zmalała liczba osób przekonanych o tym, że zastosowanie metod inżynierii genetycznej zmniejszy zanieczyszczenie środowiska (z 47 do 37%), przy równie istotnym wzroście poglądów sceptycznych (z 20 do 26% – rys. 8). Bardzo podobny spadek optymizmu (mniej więcej o 10 punktów procentowych) obserwujemy zapytując o szanse wykorzystania zasobów naturalnych trzeciego świata (rys. 9). Polacy domagają się także (90%) w odniesieniu do żywności GM pełnego nadzoru i kontroli państwa (rys. 10).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>