Na podstawie tych doświadczeń

Na podstawie tych doświadczeń można wyprowadzić tylko jeden wniosek. Rege-neracja u kręgowców jest procesem miejscowym. Komórki blastematyczne powstają

z tkanek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rany. Nie powstają one na-tomiast z komórek krwi, które wraz z naczyniami krwionośnymi dostają się z nie- naświetlonych okolic ciała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>