Mechanizmy rozwoju zarodka

W poprzednim rozdziale zapoznaliśmy się z podstawowymi prawidłowościami rozwoju embrionalnego oraz z normogenezą kilku wybranych przedstawicieli świata zwierzęcego. Przedstawiając powyższe zagadnienia nie zastanawialiśmy się, co doprowadza do tego, że komórki rozwijającego się zarodka ulegają zróżnicowaniu i wytwarzają poszczególne narządy, tkanki i typy komórek. Innymi słowy – nie wnikaliśmy w mechanizmy, dzięki którym z pojedynczej zapłodnionej komórki jajowej powstaje harmonijnie zbudowany, złożony organizm.

Dział, który zajmuje się powyższymi problemami, nosi nazwę mechaniki rozwoju, albo inaczej fizjologii rozwoju. Posługując się w tym przypadku terminem „fizjologia” mamy jednak na myśli fizjologię w szerokim tego słowa znaczeniu. Fizjologia rozwoju nie ogranicza się bowiem do badania takich zagadnień fizjologicznych, jak przemiana materii, wrażliwość itp., ale zajmuje się związkami przyczynowymi, jakie istnieją pomiędzy poszczególnymi procesami zachodzącymi podczas ontogenezy.

Fizjologia rozwoju jest nauką doświadczalną, która na postawione sobie pytania szuka odpowiedzi za pomocą odpowiednio przeprowadzonych doświadczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>