Kora komórki jajowej

Autor ten stwierdził, że wycięcie z zapłodnionego, lecz nie dzielącego się jeszcze jaja kory obejmującej szary półksiężyc, powoduje ograniczenie dalszego rozwoju zarodka wyłącznie do procesów bruzdkowania. Gastrulacja i tworzenie się narządów pierwotnych natomiast nie zachodzi (ryc. 182 a). Jeśli jednak ten sam wycięty

fragment kory przeszczepi się na stronę brzuszną innego jaja, wówczas po okresie bruzdkowania rozpoczynają się procesy gastrulacyjne nie tylko w miejscu, gdzie znajdował się oryginalny szary półksiężyc, ale także tam, gdzie wszczepiony został fragment szarego półksiężyca pochodzący z innego jaja (ryc. 182 b.) Opisany efekt nie puje natomiast, gdy zamiast warstwy korowej przeszczepia się tylko płynną cyto- plazmę znajdującą się pod szarym półksiężycem.

Z doświadczenia tego widać, że kora komórki jajowej musi zawierać informację, która decyduje o miejscu tworzenia się poszczególnych części zarodka. Rola odgrywana przez płynną cytoplazmę jaja zależałaby zatem od cytoplazmy korowej, co nie przekreśla bynajmniej możliwości, że w niektórych przypadkach, tak jak np. u żachw, informacje o kierunku różnicowania się mogą być przejęte także częściowo przez płynną cytoplazmę. Na czym polega „zapis” wspominanej informacji – bliżej nie wiadomo. Na podstawie danych uzyskanych dotychczas można przypuścić, że pewną rolę odgrywać muszą tutaj różnice w budowie molekularnej kory. Różnice te i związane z nimi takie lub inne reakcje chemiczne uzewnętrzniają się prawdopodobnie w postaci pól gradientów, których współdziałanie, w ostatecznym rozrachunku, decyduje o charakterze różnicowania się poszczególnych części zarodka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>