Komórki prapłciowe u płazów

W ocenie stopnia zróżnicowania należy więc zachować wielką ostrożność i nie ograniczać się tylko do badania struktury. Różnicowanie może też dotyczyć właściwości chemicznych, które można określić za pomocą specjalnych metod. Takie biochemiczne zróżnicowanie, podobnie jak i determinacja rozwojowa, poprzedza wystąpienie różnic morfologicznych. Histochemiczne wykazanie zasadowej fosfatazy występującej w uderzająco dużej ilości w komórkach prapłciowych pozwala na bardzo wczesne określenie, które spośród komórek zarodkowych ssaka czy ptaka wykształcą elementy płciowe. Inna specjalna technika barwienia cytoplazmy pozwoliła wykryć

komórki prapłciowe u płazów już w stadium blastuli (ryc. 192). Różnicowanie biochemiczne udaje się także dostrzec za pomocą metod immunologicznych. Immunologiczne właściwości białka zwanego miozyną i występującego w mięśniu sercowym można wykazać początkowo w całej błastodermie tarczki zarodkowej kury (ryc. 193). Dopiero w stadium tworzącego się przedłużenia głowowego smugi pierwotnej właściwości miozyny sercowej są ograniczone do tego obszaru tarczki zarodkowej, z którego rozwinie się zawiązek serca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>