Klonowanie istot ludzkich

Protokół dotyczy zatem klonowania istot ludzkich, np. poprzez transfer jądra komórkowego lub wykorzystanie technik dzielenia (powielania) embrionów. Dokument ten nie zajmuje się stymulacją hormonalną dla potrzeb leczenia niepłodności u kobiet, która może powodować ciąże mnogie. Ogranicza on jednoznacznie tożsamość genetyczną do tego samego składu jądra komórkowego. Użycie zwrotu „ten sam skład genetyczny jądra komórkowego” oznacza, że autorzy Protokołu wzięli pod uwagę fakt, iż w toku rozwoju niektóre geny mogą podlegać mutacji somatycznej, toteż genów mitochondrialnych nie bierze się pod uwagę z punktu widzenia tożsamości. Monozygotyczne bliźnięta rozwinięte z pojedynczej zapłodnionej komórki jajowej będą posiadały ten sam skład genetyczny jądra komórkowego, ale nie muszą być w 100% identyczne pod względem wszystkich swoich genów.

Klonowanie istot ludzkich stanowi zagrożenie dla tożsamości jednostki, gdyż oddaje w ręce osoby trzeciej decyzję ojej strukturze genetycznej. Narusza również przyrodzoną godność jednostki, jako że jest ona traktowana w sposób instrumentalny. Następująca w sposób naturalny rekombinacja genetyczna może zapewnić więcej wolności istocie ludzkiej, niż z góry przesądzony kształt genetyczny. Protokół wyznacza jasne bariery przeciwko jakimkolwiek próbom sztucznego produkowania genetycznie identycznych istot ludzkich. W sprawozdaniu wyjaśniającym do Protokołu jednoznacznie stwierdza się, że klonowanie ludzi jest zagrożeniem dla tożsamości jednostki. Czytamy tam również, że wszystkie przepisy Konwencji Bioetycznej i Protokołu muszą być interpretowane w świetle zasady pierwszeństwa istoty ludzkiej. Warto jednak podkreślić, że zdefiniowanie znaczenia zwrotu „istota ludzka” pozostawione zostało ustawodawstwu krajowemu. Protokół stanowi ważny krok w ukształtowaniu w miarę jednoznacznych reguł etycznych i prawnych w dziedzinie medycyny reprodukcji. Wraz z Konwencją Bioetyczną daje podstawy i zapoczątkowuje tworzenie systemu międzynarodowych standardów dla dzisiejszej i przyszłej Europy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>