Katastrofizm i kreacjonizm

Mimo tych zapatrywań wskazujących na ewolucyjne stanowisko, jeśli chodzi o zmiany skorupy ziemskiej, mimo usiłowań rozważania zjawisk przyrodniczych w ich rozwoju, Arystoteles nie głosił ewolucji biologicznej.

Katastrofizm i kreacjonizm panujący w Mezopotamii nie pozostał bez wpływu na Żydów, którzy w ciągu dwóch pokoleń byli niewolnikami Babilonii. Za pośrednictwem zaś Żydów poglądy te przyjęło chrześcijaństwo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>