Jednakże rewolucja w zakresie nauk przyrodniczych

Jednakże rewolucja w zakresie nauk przyrodniczych, która ma miejsce obecnie, jest siłą sprawczą wytworzenia nowej treści w relatywnie starych pytaniach, które można reformułować następująco:

– Jakie zasoby biologiczne i w jakiej formie winny być chronione?

– Gdzie te zasoby winny być przechowywane?

– Kto winien być za ten proces odpowiedzialny i kto będzie go finansować?

– Jaka jest relacja zasobów ex situ do nowatorskich rozwiązań i produktów inżynierii genetycznej?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>