Jakkolwiek hipoteza

neuralizujące są słabsze, powstają somity. W pozostałej części dachu prajelita przeważają wpływy substancji mezodermalizującej. Dlatego struktury neuralne, tj. cewka nerwowa, wytwarzają się tylko w miejscu największego stężenia czynnika neuralizującego, a więc ponad struną grzbietową w częściach bocznych zaś, gdzie dominuje substancja mezodermalizująca, rozwijają się silnie elementy mezodermalne, a wśród nich główna część układu mięśniowego.

Jakkolwiek hipoteza współdziałania substancji neuralizującej i mezodermalizującej oparta została na wynikach doświadczeń nad induktorami heterogennymi, to jednak należy pamiętać, że dotychczas nie udało się udowodnić, że substancje te są takie same jak substancje występujące w centrum organizacyjnym. Pewne dane wskazują, że jeśli nawet czynniki występujące w induktorach naturalnych i hetero- gennych nie są identyczne, to istnieją pomiędzy nimi przynajmniej daleko idące podobieństwa. Świadczą o tym m.in. następujące wyniki. Jeśli część dystalną dachu prajelita zawierającą wg Spemanna induktor ogonowy podgrzać, wówczas traci ona swoje typowe właściwości, a nabiera cech induktora przodo- i śródmózgowia. Zgodnie z hipotezą Tóivonena, rejon ten zawiera zarówno substancję neuralizującą, jak i mezodermalizującą, która jest termolabilna. Podgrzanie powinno rzeczywiście spowodować zniszczenie czynnika mezodermalizującego, w konsekwencji czego

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>