Jakie jest znaczenie badań genomu człowieka?

Informacje o poznaniu struktury genomu człowieka zelektryzowały wszyst-kich. Nastąpiło to pod koniec maja 2000 r., kiedy przedstawiciele dwóch konkurujących ze sobą zespołów badawczych, na wspólnej konferencji prasowej, ogłosili zgodnie wielką sensację: „sekwencja genomu człowieka jest (prawie) rozwiązana”. Ogólnie uważa się, że rozwiązanie struktury informacji genetycznej człowieka będzie stanowić przełom w biologii i medycynie. O palmę pierwszeństwa konkurowały: Human Genom Project, HGP (Rockville, Md, USA) (Projekt Analizy Genomu Człowieka), kierowany przez Francisa Collinsa oraz prywatna firma Celera Genomics założona przez Craiga Ventera (USA).

Popularna na świecie „wojna genomów”, czyli po prostu konkurencja, miała istotne znaczenie dla tak szybkiego osiągnięcia sukcesu, aczkolwiek uczciwie trzeba stwierdzić, że stosunki pomiędzy liderami obu projektów dopiero w o- statnich miesiącach badań stały się przyjazne i nacechowane wzajemną życzli-wością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>