Jakie czynniki będą rzutować na rozwój biotechnologii w przyszłości?

Perspektywicznie na uwagę, jak się wydaje, zasługują dwa zagadnienia choć w naszym przekonaniu nie są one doceniane, a mianowicie:

Rozwój i postęp są uwarunkowane i stymulowane odkryciami naukowymi, a w tej mierze zasadniczą rolę odgrywa poznanie genomu człowieka, było to jak wskazaliśmy, najważniejsze osiągnięcie 2001 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>