Jaka jest korelacja pomiędzy rozwojem biotechnologii a polityką?

Na wstępie tego podrozdziału należy postawić pytanie w jakim stopniu opi-nia publiczna jest związana z decyzjami politycznymi? Odpowiadając na nie można posłużyć się przykładem „złotego ryżu” (golden ńce), który spowodował szereg kontrowersji i konfliktów, ilustrujących ścisły związek nauki, gospodarki, polityki i odbioru społecznego.

W analizie tego zagadnienia można wymienić takie aspekty jak: – Naukowe: z zastosowaniem nowoczesnej, innowacyjnej technologii nau-kowcy uzyskali nowy, wartościowy produkt – ryż zawierający prowitaminę A.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>