Idea rozwoju w starożytności

Ewolucją nazywamy proces odbywający się w czasie i w zasadzie nieodwracalny, dzięki któremu powstaje jakaś nowość, różnorodność i wyższe szczeble organizacji. Mówiąc o ewolucji, mamy na myśli naturalny proces, który w przeciwieństwie do zachodzących reakcji chemicznych nie jest w swych ogólnych zarysach odwracalny. Nieodwracalność ta nie jest jednak uzależniona od jakiejś wewnętrznej determinacji systemu ulegającego ewolucyjnym zmianom.

Pewne ogólne poglądy i myśli na temat ewolucji istniały już właściwie tak dawno, jak stara jest historia ludzkości. Już 4000 lat p.n.e. istniały trzy główne ośrodki kultury, które przekazywały swe zdobycze innym. Jednym z nich był Daleki Wschód.

Dawni filozofowie chińscy zajmowali się żywo problemem ewolucji. Osiągnąwszy zadowalające teoretyczne jego sformułowanie nie snuli już w tej dziedzinie dalszych rozważań. Z chwilą jednak, gdy na Zachodzie ubiegły wiek przyniósł wielką ewolucyjną koncepcję Lamarcka, a później Karola Darwina, okazało się, że były one bardziej odlegle i obce naszemu niż chińskiemu tradycyjnemu sposobowi myślenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>