Humoralne czynniki regulujące wzrost

Tkankowo i narządowe specyficzne inhibitory wzrostu. Doświadczenia z użyciem metody parabiozy (połączenie dwóch osobników w ten sposób, że posiadają wspólne krążenie krwi) wskazują, że w surowicy krwi krążą ciała o charakterze białkowym, specyficznie hamujące wzrost niektórych tkanek i narządów wewnętrznych. Po usunięciu części wątroby u jednego z dwóch szczurów połączonych w parabiozie podziały obserwuje się nie tylko w jego wątrobie, ale również w nie uszkodzonej wątrobie drugiego szczura. Inne doświadczenia (np. usuwanie jednego z dwóch parzystych narządów) również potwierdzają obecność w surowicy krwi specyficznych inhibitorów wzrostu. Na przykład usunięcie jednej nerki wywołuje podziały komórek kanalików nerkowych w drugiej, przy czym nie chodzi tutaj tylko o stymulację podziałów na skutek wzmożonej funkcji pozostawionego narządu.

Hormony. Hormonem o najsilniej zaznaczonych właściwościach stymulacji wzrostu jest hormon wzrostowy przedniego płata przysadki mózgowej (patrz str. 464). Również inne hormony mogą w pewnych warunkach wykazywać właściwość pobudzania wzrostu tkanek lub całych narządów. Typowym przykładem są hormony płciowe, specyficznie stymulujące wzrost narządów płciowych. Estrogeny wykazują równocześnie pobudzające działanie na podziały komórkowe nawet w innych narządach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>