Hormony tarczycy

Hormony tarczycy wpływają bardzo silnie na metabolizm tkanek, zwiększając w nich zużycie tlenu i wytwarzanie ciepła. Poza tym hormony tarczycy wpływają na gospodarkę wodno-mineralną, białkową, tłuszczowy i węglowodanową organizmu.

U płazów hormon tarczycy wywołuje przeobrażenie (metamorfozę) (ryc. 242). Przeobrażenie u żaby polega na przemianie kijanki, czyli formy larwalnej, w postać dojrzałą. W czasie przeobrażenia zanikają skrzela i ogon, a rozwijają się płuca i wy-rastają kończyny. Zmienia się także kształt zwierzęcia i ulegają przemianie narządy wewnętrzne. Młode kijanki karmione sproszkowaną tarczycą rozpoczynają prze-obrażenie wcześniej niż normalnie, natomiast usunięcie tarczycy powoduje zahamo

wanie procesu metamorfozy. Linienie u niektórych płazów i gadów oraz zmiana upierzenia u ptaków zachodzą również pod wpływem hormonu tarczycy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>