Hormon tarczycy

Hormon tarczycy także pobudza wzrost niektórych narządów, co jest szczególnie wyraźnie widoczne w czasie przeobrażenia u płazów. Wprawdzie pod wpływem tego hormonu zanika u larwy ogon, rosną jednak i różnicują się kończyny i niektóre narządy wewnętrzne.

Wzrost wyraźnie zależny jest od wpływów otoczenia, wśród których największą rolę odgrywają czynniki pokarmowe, a także temperatura, światło i inne. W dużym stopniu zależny jest on jednak również od czynników genetycznych. Tak np. ilość wydzielanego przez przysadkę hormonu wzrostowego zależy nie tylko od wpływów zewnętrznych, ale również od czynników wrodzonych. Również reakcja tkanek na ten hormon zależna jest od obecności odpowiednich genów.

Wzrost nieprawidłowy. W pewnych wypadkach dochodzi do przerostu tkanek polegającego na powiększeniu się rozmiarów komórek (hipertrofia) lub zwiększeniu ich liczby (hiperplazja). Ma to zazwyczaj miejsce przy nadmiernie wzmożonej funkcji, czego przykładem może być przerost mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego u sportowców. Nie jest to jednak jeszcze stan chorobowy. Natomiast nadmierny i nie kontrolowany wzrost pociąga za sobą zwykle ciężkie następstwa, a nawet śmierć. Nadmiernym i nie kontrolowanym wzrostem cechuje się tkanka nowotworowa. Tkanowe i ogólnoustrojowe czynniki regulujące wzrost w tym wypadku zawodzą. Dzieje się tak dlatego, że komórka nowotworowa, w przeciwieństwie do komórek prawidłowych, jest na nie częściowo lub zupełnie niewrażliwa. Ponadto komórka nowotworowa sama utraciła zdolność do wytwarzania specyficznego inhibitora. Powoduje to, że komórki nowotworowe dzielą się w sposób nie kontrolowany, a cały nowotwór rozrasta się coraz silniej, uciskając i naciekając tkanki zdrowe, które niszczy. Komórki nowotworowe mają znacznie mniejsze zdolności pozostawania w zespole niż komórki prawidłowe. Na skutek większego ładunku ujemnego powierzchni komórkowej w porównaniu z komórkami prawidłowymi adhezja komórek nowotworowych między sobą i innymi komórkami jest osłabiona lub całkowicie zniesiona. Powoduje to, że komórki nowotworowe łatwo odrywają się od siebie i, po przeniesieniu ich w inne miejsca organizmu przez krew lub limfę, powstają przerzuty. Zachodzi w ten sposób rozsianie i uogólnienie się procesu nowotworowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>