Ektoderma

Wnioski powyższe stały się zachętą do badań nad wyizolowaniem i bliższym oznaczeniem substancji indukujących. Pierwsze próby na tym polu podjęli pod koniec lat trzydziestych Needham i Wad- dington. Prace te nie dały jednak jednoznacznych wyników, a wkrótce po tym stwierdzono, że poza substancjami wyizolowanymi z induktorów powstanie cewki nerwowej indukować może także wiele innych czynników. Należą do nich m.in. niektóre syntetyczne kwasy organiczne, słabe roztwory błękitu metylenowego, a nawet zmiany w pH środowiska, w którym trzymano komórki ektodermalne.

Fakt, że bodźce indukcyjne mogą mieć charakter tak różnorodny, odwrócił na pewien czas uwagę od czynników wywołujących indukcję, a skierował ją na układ reagujący, którym jest prospektywna ektoderma zarodka. Jak się okazało, ektoderma może reagować na bodźce indukcyjne tylko w ciągu określonego czasu. Zdolność tę nazwano kompetencją ektodermy i stwierdzono, że pojawia się ona z chwilą rozpoczęcia się gastrulacji, a kończy tuż przed wyodrębnieniem się płytki neuralnej. Ilustracją tego jest spostrzeżenie, że po wszczepieniu jakiegokolwiek induktora do blastocelu (w sposób przedstawiony na ryc. 186 c, d) wtórna płytka nerwowa pojawia się zawsze w tym samym czasie co płytka pierwotna. Pomimo że wpływ indukcyjny zaczął w tym przypadku działać o wiele wcześniej aniżeli wpływ wywierany przez

prawidłowo wpuklające się centrum organizacyjne, ektoderma zareagowała dopiero wtedy, gdy jej komórki stały się zdolne do’przyjęcia bodźca płynącego ze strony in- duktora. Na tej podstawie przypuszcza się, że kompetencja jest wyrazem pewnego stanu metabolicznego ektodermy i że jej losy zależą od tego, czy w określonym momencie do cyklu reakcji związanych z jej różnicowaniem włączony zostanie induktor, czy też nie. Wpływ induktora mógłby przy tym polegać np. na katalizowaniu jakiejś reakcji, która może nastąpić tylko w określonym czasie dlatego, że tylko wtedy występują w komórce odpowiednie związki, które mogą ze sobą reagować

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>